Meer resultaten voor loyaliteit

loyaliteit
Trouw ethiek Wikipedia.
Ga naar navigatie zoeken. Trouw of loyaliteit is een morele verbondenheid vasthoudendheid of het zich houden aan een verbintenis band of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt nageleefd waar trouw wordt geschonden en ontrouw intreedt kan sprake zijn van verraad. Loyaliteit tussen personen onderling is vaak wederzijds maar trouw kan ook zelf opgelegd zijn aan een afwezig idool of aan een gedachtegoed. Een voorbeeld van trouw is huwelijkstrouw en trouw in andere relaties trouw van partners aan elkaar. Een belangrijk aspect daarvan kan zijn dat men geen seksuele relaties aanknoopt met een ander dan de partner. Ontrouw binnen een huwelijk wordt echtbreuk of overspel genoemd. De trouwring wordt gedragen als teken voor de huwelijkstrouw.
Zo ben je loyaal wikiHow.
De voordelen van loyaliteit zijn bijna volledig emotioneel maar zeer sterk. Welk voordeel heb je bij het trouw zijn? Wel simpel gezegd een andere persoon die trouw is aan jou. Jouw loyaliteit inspireert hun loyaliteit wat dan ook weer jouw loyaliteit inspireert en ga zo maar door. De emotionele beloning van dit alles is een gevoel van vertrouwen veiligheid bevestiging geluk en tevredenheid. Als jij een overtuiging nodig hebt dat deze gevoelens waardevol zijn kijk dan naar iemand die deze gevoelens niet heeft. Als je veel hulp nodig hebt bij het trouw zijn heroverweeg.
Loyaliteit 5 definities Encyclo.
eigenschap dat je iemand of iets altijd steunt en niet alleen laat Voorbeeld De communisten wilden de loyaliteit aan de familie vervangen door loyaliteit. trouw zijn aan aangegane verbintenissen of aan hetgeen waartoe men door zijn positie verplicht is dit met oprechtheid en zonder achterhoudendheid. Zich voegen naar het beleid de normen waarden procedures en afspraken van de organisatie en de eigen functie rol. 1 Braafheid 2 Eerlijkheid 3 Getrouwheid 4 Getrouwheid aan een verplichting 5 Oprechtheid 6 Rechtschapenheid 7 Term dubbele nationaliteit 8 Trouw 9 Trouwhartigheid. Loyaliteit is de mate waarin men trouw is aan aangegane verplichtingen.
Loyaliteit wat is de betekenis en definitie.
Loyaliteit is de mate waarin men trouw is aan aangegane verplichtingen. Wanneer men zich echt houdt aan de afspraak is er sprake van loyaal zijn. Eerlijk en oprecht zijn valt onder loyaliteit. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als iemand om een gunst gevraagd wordt en de vrager er vanuit gaat dat de persoon betrouwbaar is en hij het gevraagde goed uitvoert. Een loyaal iemand die bij een bedrijf werkt probeert zo goed mogelijk zijn werk te doen met alle middelen waartoe hij de beschikking heeft.
Wat is loyaliteit? Alle informatie over de loyaliteit van medewerkers.
Er bestaan verschillende soorten loyaliteit maar h ieronder vindt u de betekenis van loyaliteit. De letterlijke definitie van loyaliteit is trouw zijn aan aangegane verbintenissen of aan hetgeen waartoe men door zijn positie verplicht is dit met oprechtheid en zonder achterhoudendheid. Maar waar het echt om gaat is de wederkerigheid tussen de organisatie en het personeel. Het personeel moet het gevoel krijgen dat de organisatie het beste met hen voorheeft waardoor zij hun best blijven doen en niet een andere baan gaan zoeken. Loyaal aan de organisatie. Als je loyaal bent aan je bedrijf of organisatie stem je je eigen gedrag af op de behoeften prioriteiten en doelen daarvan.
D205 Problemen in de loyaliteit van jeugdige aan ouder Classificatie Jeugdproblemen CAP-J NJi.
Loyaliteit is uit te drukken in intrapsychische en relationele waarden zoals gevoelens van trouw. Loyaliteitsproblemen kunnen ontstaan wanneer deze balans verstoord wordt. Gespleten loyaliteit is een normaal fenomeen in de relatie tussen ouders en hun kinderen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de ouders van een jeugdige gescheiden zijn en de jeugdige van moeder mee moet naar de kerstviering bij oma terwijl dit van vader niet hoeft. Of wanneer vader wil dat de jeugdige hem opvolgt in de zaak terwijl moeder wil dat de jeugdige zijn talenten benut en musicus wordt. Er ontstaan problemen wanneer de jeugdige als gevolg van de gespleten loyaliteit knel komt te zitten tussen zijn ouders.
Loyaal aan organisatie.
Je stelt het belang van je werkgever dus boven je eigen belang. Wat betekent loyaliteit concreet? Kijk bijvoorbeeld naar de positie van een account manager. In dit beroep ben je het visitekaartje van je bedrijf. Voor klanten en buitenstaanders vertegenwoordig jij alles waar het bedrijf voor staat producten klantvriendelijkheid imago en overtuiging. Je hebt dus een grote verantwoordelijkheid. Ben je nu een loyaal medewerker dan ondersteun je niet alleen het product dat wordt verkocht maar ook het bedrijf in zijn geheel. Je laat je bijvoorbeeld zo positief mogelijk over je bedrijf uit in de communicatie met buitenstaanders.
loyaliteit / loyauteit VRT-Taalnet.
Loyauteit komt nagenoeg uitsluitend in Belgiƫ voor. touw op zetten op het getouw zetten. Netten en thematisch aanbod.

Contacteer ons